ثبت شکایت

مجموعه بیاموز همواره تلاش می کند تا حداکثر رضایت مشتریان را جذب کند

با این حال اگر شکایت و یا انتقاد سازنده ای به مجموعه هست ما بیشترین تلاش خود را برای انجام مسئولیت و دلجویی و جذب اطمینان شما می کنیم

شما از طریق روش های زیر می توانید شکایت و انتقاد خود را عنوان کنید تا ما در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنیم

شماره تماس دفتر مرکزی : ۰۱۱۴۴۲۵۵۸۴۵

شماره تماس مستقیم مدیریت : ۰۹۱۱۳۰۰۱۹۵۰ ( قابلیت دریافت پیام در واتزاپ )

ایمیل ها :

amiiirrr@gmail.com

m_mehrshad@yahoo.com

info@biamoz.com