فصل چهارم: دنیای جانوران کتاب علوم تجربی اول پایه اول دبستان

فصل چهارم: دنیای جانوران کتاب علوم تجربی اول پایه اول دبستان

فصل چهارم: دنیای جانوران علوم تجربی اول شامل مباحث: کدام ها زنده هستند؟، شکل و اندازه ی جانوران گوناگون است، جانوران غذا می خورند، جانوران حرکت می کنند، جانوران رشد می کنند، بعضی از جانوران برای ما مفید هستند، بعضی از جانوران برای ما مشکلاتی به وجود می آورند است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل چهارم: دنیای جانوران کتاب علوم تجربی اول پایه اول ابتدایی ارائه می دهد.