درس ۱: آ ا ــ بـ ب کتاب فارسی اول پایه اول دبستان

درس ۱: آ ا ــ بـ ب کتاب فارسی اول پایه اول دبستان

درس ۱: آ ا ــ بـ ب فارسی اول شامل مباحث: آب، باران است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ۱: آ ا ــ بـ ب کتاب فارسی اول پایه اول ابتدایی ارائه می دهد.