درس ۱۰: پـ پ ــ گـ گ کتاب فارسی اول پایه اول دبستان

درس ۱۰: پـ پ ــ گـ گ کتاب فارسی اول پایه اول دبستان

درس ۱۰: پـ پ ــ گـ گ فارسی اول شامل مباحث: پرواز، جنگل است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ۱۰: پـ پ ــ گـ گ کتاب فارسی اول پایه اول ابتدایی ارائه می دهد.