درس ۳: مـ م ــ سـ س کتاب فارسی اول پایه اول دبستان

درس ۳: مـ م ــ سـ س کتاب فارسی اول پایه اول دبستان

درس ۳: مـ م ــ سـ س فارسی اول  شامل مباحث: مدرسه، کلاس است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ۳: مـ م ــ سـ س کتاب فارسی اول پایه اول ابتدایی ارائه می دهد.