فصل دوم: بهداشت کتاب فارسی دوم پایه دوم دبستان

فصل دوم: بهداشت کتاب فارسی دوم پایه دوم دبستان

فصل دوم: بهداشت فارسی دوم شامل مباحث: درس سوم: خرس کوچولو، درس چهارم: مدرسه‌ی خرگوش‌ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل دوم: بهداشت کتاب فارسی دوم پایه دوم ابتدایی ارائه می دهد.