درس ششم: سوره ی توحید/ه و ، ه ی کتاب قرآن دوم پایه دوم دبستان

درس ششم: سوره ی توحید/ه و ، ه ی کتاب قرآن دوم پایه دوم دبستان

درس ششم: سوره ی توحید/ه و ، ه ی قرآن دوم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ششم: سوره ی توحید/ه و ، ه ی کتاب قرآن دوم پایه دوم ابتدایی ارائه می دهد.