درس دوازدهم: پدر مهربان کتاب هدیه های آسمان دوم پایه دوم دبستان

درس دوازدهم: پدر مهربان کتاب هدیه های آسمان دوم پایه دوم دبستان

درس دوازدهم: پدر مهربان هدیه های آسمان دوم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوازدهم: پدر مهربان کتاب هدیه های آسمان دوم پایه دوم ابتدایی ارائه می دهد.