درس چهارم: مهربان‌تر از مادر کتاب هدیه های آسمان دوم پایه دوم دبستان

درس چهارم: مهربان‌تر از مادر کتاب هدیه های آسمان دوم پایه دوم دبستان

درس چهارم: مهربان‌تر از مادر هدیه های آسمان دوم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس چهارم: مهربان‌تر از مادر کتاب هدیه های آسمان دوم پایه دوم دبستان ارائه می دهد.