پیک تابستانه دوم دبستان ویژه 1403

پیک تابستانی 1403 شامل:

  • کتاب ریاضی
  • کتاب علوم
  • کتاب فارسی
  • کتاب هدیه های آسمان

این محتوا، شامل مهم ترین تمرینات و نکات برای دروس ریاضی، علوم، فارسی و هدیه های آسمان با جواب برای تقویت دانش آموزان و آماده کردن آن ها برای ورود به پایه چهارم ویژه تابستان 1403 می‌باشد.