فصل اول: الگوها کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل اول: الگوها کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل اول: الگوها ریاضی سوم شامل مباحث: حل مسئله، الگو یابی، شمارش چندتا چندتا، ماشین های ورودی _ خروجی، ساعت در بعدظهر، الگوهای متقارن است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل اول: الگوها کتاب ریاضی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.