فصل دوم: عددهاي چهار رقمی کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل دوم: عددهاي چهار رقمی کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل دوم: عددهاي چهار رقمی ریاضی سوم شامل مباحث: حل مسئله، الگو سازی، معرفی عدد هزار، ارزش مکانی، ارزش پول، عددهای تقریبی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل دوم: عددهاي چهار رقمی کتاب ریاضی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.