فصل سوم: عددهای کسری کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل سوم: عددهای کسری کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل سوم: عددهای کسری ریاضی سوم شامل مباحث: حل مسئله، رسم شکل، کسر، کاربرد کسر در اندازه گیری، تساوی کسرها، مقایسه ی کسرها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل سوم: عددهای کسری کتاب ریاضی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.