فصل ششم: جمع و تفریق کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل ششم: جمع و تفریق کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل ششم: جمع و تفریق ریاضی سوم شامل مباحث: حل مسئله، حل مسئله ساده تر، مقایسه ی عددها، جمع و تفریق، جمع در جدول ارزش مکانی، تفریق در جدول ارزش مکانی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل ششم: جمع و تفریق کتاب ریاضی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.