فصل پنجم: محيط و مساحت کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل پنجم: محيط و مساحت کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل پنجم: محيط و مساحت ریاضی سوم شامل مباحث: حل مسئله، زیر مسئله، خط، نیم خط و پاره خط، محیط، اندازه ی سطح، واحد اندازه گیری سطح است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل پنجم: محيط و مساحت کتاب ریاضی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.