فصل چهارم: ضرب و تقسيم کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل چهارم: ضرب و تقسيم کتاب ریاضی سوم پایه سوم دبستان

فصل چهارم: ضرب و تقسيم ریاضی سوم شامل مباحث: حل مسئله، روش های نمادین، ضرب، ضرب عدد های یک رقمی، خاصیت های ضرب، تقسیم است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل چهارم: ضرب و تقسيم کتاب ریاضی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.