درس سوم: مواد اطراف ما کتاب علوم سوم پایه سوم دبستان

درس سوم: مواد اطراف ما کتاب علوم سوم پایه سوم دبستان

درس سوم: مواد اطراف ما علوم سوم شامل مباحث: گاز چیست؟، مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس سوم: مواد اطراف ما کتاب علوم سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.