درس سيزدهم: هر کدام جاي خود (۲) کتاب علوم سوم پایه سوم دبستان

درس سيزدهم: هر کدام جاي خود (۲) کتاب علوم سوم پایه سوم دبستان

درس سيزدهم: هر کدام جاي خود (۲) علوم سوم شامل مباحث: از فراز آسمان تا روی زمین، شیر،پشم یا مو، ستونی از مهره ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس سيزدهم: هر کدام جاي خود (۲) کتاب علوم سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.