درس ششم: زندگی ما و آب کتاب علوم سوم پایه سوم دبستان

درس ششم: زندگی ما و آب کتاب علوم سوم پایه سوم دبستان

درس ششم: زندگی ما و آب علوم سوم شامل مباحث: رود چگونه به وجود می آید؟، تشکیل آب های زیر زمینی، آب مصرفی خانه ها چگونه تهیه و قابل آشامیدن می شود؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ششم: زندگی ما و آب کتاب علوم سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.