عکس کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان ابتدایی

دانلود کتاب مطالعات پایه سوم ابتدایینمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم نوبت اولنمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم نوبت دوم


درس های مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

درس اول: من به دنیا آمدم,

درس دوم: من بزرگتر شده‌ام

درس سوم: آیا ما مثل هم هستیم

درس جهارم: اعضای خانواده

درس پنجم: خانواده‌ام را دوست دارم

درس ششم: تغییر در خانواده

درس هفتم: از بزرگترها قدر دانی کنیم

درس هشتم: چرا با هم همکاری می‌کنیم

درس نهم: مقررات خانه‌ی ما

درس دهم: نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟

درس یازدهم: منابع

درس دوازدهم: درست مصرف کنیم

درس سیزدهم: بازیافت

درس چهاردهم: خانه‌ام را دوست دارم

درس پانزدهم: خانه‌ها با هم تفاوت دارند

درس شانزدهم: خانه‌ی شما چه شکلی است؟

درس هفدهم: از خانه محافظت کنیم

درس هجدهم: مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

درس نوزدهم: مکان های مدرسه را بشناسیم

درس بیستم: خانه‌ی شما کجاست؟

درس بیست و یکم: جهت‌های اصلی

درس بیست و دوم: پست

درس بیست و سوم: ایمنی در کوچه و خیابان

 


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.