عکس کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان ابتدایی

دانلود کتاب مطالعات پایه سوم ابتدایینمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم نوبت اولنمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم نوبت دوم


درس های مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

 فصل اول: من بزرگ تر می‌شوم

 درس اول: من به دنیا آمدم

درس دوم: من بزرگتر شده‌ام

درس سوم: آیا ما مثل هم هستیم

فصل دوم: خانواده

درس چهارم: اعضای خانواده

درس پنجم: خانواده‌ام را دوست دارم

درس ششم: تغییر در خانواده

درس هفتم: از بزرگترها قدردانی کنیم

فصل سوم: همکاری در خانواده

درس هشتم: چرا با هم همکاری می‌کنیم

درس نهم: مقررات خانه‌ی ما

فصل چهارم: نيازهاي خانواده

درس دهم: نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟

درس یازدهم: منابع

درس دوازدهم: درست مصرف کنیم

درس سیزدهم: بازیافت

فصل پنجم: خانه ي ما

درس چهاردهم: خانه‌ام را دوست دارم

درس پانزدهم: خانه‌ها با هم تفاوت دارند

درس شانزدهم: خانه‌ی شما چه شکلی است؟

درس هفدهم: از خانه محافظت کنیم

فصل ششم: مدرسه ي ما

درس هجدهم: مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

درس نوزدهم: مکان های مدرسه را بشناسیم

فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

درس بیستم: خانه‌ی شما کجاست؟

درس بیست و یکم: جهت‌های اصلی

درس بیست و دوم: پست

درس بیست و سوم: ایمنی در کوچه و خیابان


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.