درس شانزدهم: داناترین مردم کتاب هدیه های آسمان سوم پایه سوم دبستان

درس شانزدهم: داناترین مردم کتاب هدیه های آسمان سوم پایه سوم دبستان

درس شانزدهم: داناترین مردم هدیه های آسمان سوم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس شانزدهم: داناترین مردم کتاب هدیه های آسمان سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.