پیک تابستانی شامل دروس ریاضی، علوم و فارسی می‌باشد.