درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ علوم ششم شامل مباحث: کار با میکروسکوپ، میکروسکوپ های امروزی، مشاهده یاخته های گیاهی و جانوری است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ کتاب علوم ششم پایه ششم ابتدایی ارائه می دهد.