درس دوم: سرگذشت دفتر من کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس دوم: سرگذشت دفتر من کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس دوم: سرگذشت دفتر من علوم ششم شامل مباحث: کاغذ طبیعی یا مصنوعی، از درخت تا کاغذ، انواع کاغذ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوم: سرگذشت دفتر من کتاب علوم ششم پایه ششم ابتدایی ارائه می دهد.