درس سیزدهم: سالم بمانیم کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس سیزدهم: سالم بمانیم کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس سیزدهم: سالم بمانیم علوم ششم شامل مباحث: از فردی به فرد دیگر، مبارزه با همه ی وجود، وقتی میکروب ها پیروز می شوند، قدردان سلامت خود باشیم است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس سیزدهم: سالم بمانیم کتاب علوم ششم پایه ششم متوسطه ارائه می دهد.