درس ششم: ورزش و نیرو (1) کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس ششم: ورزش و نیرو (1) کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس ششم: ورزش و نیرو (1) علوم ششم شامل مباحث: اثر نیرو، نیرو اثر متقابل بین دو جسم است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ششم: ورزش و نیرو (1) کتاب علوم ششم پایه ششم متوسطه ارائه می دهد.