درس هفتم: ورزش و نیرو (2) کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس هفتم: ورزش و نیرو (2) کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس هفتم: ورزش و نیرو (2) علوم ششم شامل مباحث: نیروهای غیر تماسی، اصطکاک، پرواز است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هفتم: ورزش و نیرو (2) کتاب علوم ششم پایه ششم ابتدایی ارائه می دهد.