درس چهاردهم: از گذشته تا آینده کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس چهاردهم: از گذشته تا آینده کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس چهاردهم: از گذشته تا آینده علوم ششم شامل مبحث: وسایل ارتباطی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس چهاردهم: از گذشته تا آینده کتاب علوم ششم پایه ششم ابتدایی ارائه می دهد.