درس چهارم: سفر به اعماق زمین کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس چهارم: سفر به اعماق زمین کتاب علوم ششم پایه ششم دبستان

درس چهارم: سفر به اعماق زمین علوم ششم شامل مباحث: امواج لرزه ای، ساختمان درونی زمین است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس چهارم: سفر به اعماق زمین کتاب علوم ششم پایه ششم ابتدایی ارائه می دهد.