فصل چهارم: نام آوران کتاب فارسی ششم پایه ششم دبستان

فصل چهارم: نام آوران کتاب فارسی ششم پایه ششم دبستان

فصل چهارم: نام آوران فارسی ششم شامل مباحث: رنج هایی کشیده ام که مپرس، عطار و جلال الدین محمد، شهدا خورشیدند است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل چهارم: نام آوران کتاب فارسی ششم پایه ششم متوسطه ارائه می دهد.