درس چهارم: سوره ی حجرات (ملاک برتری) کتاب قرآن ششم پایه ششم دبستان

درس چهارم: سوره ی حجرات (ملاک برتری) کتاب قرآن ششم پایه ششم دبستان

درس چهارم: سوره ی حجرات (ملاک برتری) مطالعات اجتماعی ششم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس چهارم: سوره ی حجرات (ملاک برتری) کتاب قرآن ششم پایه ششم متوسطه ارائه می دهد.