درس دوم: ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوم: ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوم: ماده تغییر می کند علوم پنجم شامل مباحث: تغییر شیمیایی، تهیه نوشیدنی گازدار، سریع یا کند، تغییر در خدمت زندگی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوم: ماده تغییر می کند کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.