درس ششم: چه خبر؟(1) کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی

درس ششم: چه خبر؟(1) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس ششم: چه خبر؟(1) علوم پنجم شامل مبحث: دیدن، عدسی کمکی، حفظ سلامت چشم، شنیدن، حفظ سلامت گوش، است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ششم: چه خبر؟(1) کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.