درس نهم: کارها آسان می شود(2) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس نهم: کارها آسان می شود(2) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس نهم: کارها آسان می شود(2) علوم پنجم شامل مباحث: گُوِه چیست، انواع پیچ ها و کاربرد آن، کاربرد قرقره، چرخ و محور است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس نهم: کارها آسان می شود(2) کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.