درس هشتم: کارها آسان می شود(1) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس هشتم: کارها آسان می شود(1) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس هشتم: کارها آسان می شود(1) علوم پنجم شامل مبحث: کاربرد اهرم ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هشتم: کارها آسان می شود(1) کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.