درس هفتم: چه خبر؟(2) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس هفتم: چه خبر؟(2) کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس هفتم: چه خبر؟(2) علوم پنجم شامل مبحث: چشیدن، بوییدن، لمس کردن است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هفتم: چه خبر؟(2) کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.