درس پنجم: حرکت بدن کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس پنجم: حرکت بدن کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس پنجم: حرکت بدن علوم پنجم شامل مبحث: ماهیچه ها، اسکلت، ستون مهره ها، مغز و نخاع است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس پنجم: حرکت بدن کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.