درس یازدهم: بکارید، بخورید کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس یازدهم: بکارید، بخورید کتاب علوم پنجم پایه پنجم دبستان

درس یازدهم: بکارید، بخورید علوم پنجم شامل مباحث: تاثیر آب بر رشد گیاه، تاثیر خاک بر رشد گیاه، تاثیر هوا در رشد گیاه، تاثیر نور در رشد گیاه است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس یازدهم: بکارید، بخورید کتاب علوم پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.