فصل پنجم: راه زندگی کتاب فارسی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل پنجم: راه زندگی کتاب فارسی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل پنجم: راه زندگی فارسی پنجم شامل مباحث: درس سیزدهم: روزی که باران می‌بارید، درس چهاردهم: شجاعت، درس پانزدهم: کاجستان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل پنجم: راه زندگی کتاب فارسی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.