درس دوازدهم: سوره ی انبیاء کتاب قرآن پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوازدهم: سوره ی انبیاء کتاب قرآن پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوازدهم: سوره ی انبیاء قرآن پنجم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوازدهم: سوره ی انبیاء کتاب قرآن پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.