عکس کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایینمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اولنمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم نوبت دوم


فصل های مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

فصل اول: زندگی با دیگران

درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

درس دوم: احساسات ما

درس سوم: همدلی با دیگران

درس چهارم: من عضو گروه هستم

فصل دوم: سرزمین ما

درس پنجم: جمعیت ایران

درس ششم: منابع اب ایران

درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران

درس هشتم: راه ها و حمل و نقل (۱)

درس نهم: راه ها و حمل و نقل (۲)

درس دهم: کشور ما چگونه اداره می شود؟

فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان

درس یازدهم: کشورهای همسایه (۱) و کشورهای همسایه (2)

درس دوازدهم: حرکت های زمین

درس سیزدهم: زندگی در نواحی مختلف جهان

فصل چهارم: زیارت مکان های مقدس

درس چهاردهم: بازگشت از سفر حج

درس پانزدهم: مدینه شهر پیامبر (ص)

درس شانزدهم: سفر به کربلا (۱)

درس هفدهم: سفر به کربلا (۲)

فصل پنجم: ایران بعد از اسلام

درس هجدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

درس نوزدهم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

درس بیست: کشورگشایان بی رحم

درس بیست و یکم: بازسازی ویرانه ها


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.