فصل اول: زندگی با دیگران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم متوسطه

فصل اول: زندگی با دیگران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل اول: زندگی با دیگران مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم، درس دوم: احساسات ما، درس سوم: همدلی با دیگران، درس چهارم: من عضو گروه هستم است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل اول: زندگی با دیگران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.