درس دوم: احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوم: احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوم: احساسات ما مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: شادی، غم و اندوه، ترس است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوم: احساسات ما کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.