درس چهارم: من عضو گروه هستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس چهارم: من عضو گروه هستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس چهارم: من عضو گروه هستم مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: گروه، عضو موثر بودن، مشورت و همفکری، شورا، شورای دانش آموزی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس چهارم: من عضو گروه هستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.