درس دهم: کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس دهم: کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس دهم: کشور ما چگونه اداره می شود؟ مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: اردو، حکومت، حکومت در کشور، قانون اساسی، چه کسانی کشور را اداره می کنند؟، قوه سه گانه است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دهم: کشور ما چگونه اداره می شود؟ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.