درس هشتم: راه ها و حمل و نقل (۱) کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس هشتم: راه ها و حمل و نقل (۱) کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس هشتم: راه ها و حمل و نقل (۱) مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: حمل و نقل در گذشته، ححمل و نقل درون شهری، راه ها و بازرگانی، راه ها چه نقشی در صادرات و واردات کشور ما دارند؟، انواع راه ها و وسایل حمل و نقل، رعایت ایمنی در جاده است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هشتم: راه ها و حمل و نقل (۱) کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.