درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: صنایع کارخانه ای ایران، پراکندگی صنایع مادر، معادن، پراکندگی صنایع مصرفی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.