درس دوازدهم: حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوازدهم: حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس دوازدهم: حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: حرکت زمین به دور خود (حرکت چرخشی)، حرکت زمین به دور خورشید (حرکت انتقالی)، پیدا کردن مکان ها روی کره ی زمین، خط استوا، مدارها، نصف النهارها، نصف النهار مبدا است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس سیزدهم: حرکت های زمین کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.