درس یازدهم: کشورهای همسایه (۱) کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس یازدهم: کشورهای همسایه (1) و کشورهای همسایه (2) کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس یازدهم: کشورهای همسایه (۱) و کشورهای همسایه (2) مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری ترکمنستان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس یازدهم: کشورهای همسایه (۱) و کشورهای همسایه (2) کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.