درس بیست و یک: بازسازی ویرانه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس بیست و یک: بازسازی ویرانه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

درس بیست و یک: بازسازی ویرانه ها مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: فرزندان راه پدران را ادامه ندادند، وزیران ایرانی، رونق معماری و هنر است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه ها کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.